KVKK Bilgilendirme TR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ ve KULLANIM KOŞULLARI

Kullanım Koşulları

EVS Elektrikli vasıta şarj Sistemleri  (bundan sonra “SHARZ” olarak anılacaktır), Elektrikli vasıta kullanıcıları müşterilere (bundan sonra “Müşteri” olarak da anılacaktır) şarj hizmet noktaları aracılığı ile (bundan sonra "Hizmet Noktası" olarak anılacaktır) elektrikli vasıtalarını şarj etmeleri için elektrik sağlayan bir teknoloji platformudur. Elektrik ikmalini sağlamak için müşteriler cep telefonlarına indirecekleri bir uygulama  kullanacaklardır (bundan sonra “Uygulama” olarak da anılacaktır). SHARZ ve MÜŞTERİ, birlikte “Taraflar” olarak da anılacaktır. 

 

1. BAŞVURU VE ÜYELİK

 

1.1 Müşteri, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir. 

1.2 Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir. 4.4.2’deki istisnalar saklıdır.

1.3 Müşteri toplam işlem servis ücretini bu uygulamadan öder. 

 

2. UYGULAMANIN KULLANIMI

 

2.1 Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra “Start”” onaylama butonuna tıkladığında, Uygulama aracılığıyla, seçtiği adresteki elektrikli şarj üntesine işlemi başlatm emri gönderilir. Bu başlama komutu Sharz merkezine ulaşır. Sharz merkez bu komutu hizmet noktasındaki şarj cihazına gönderir. Başlat komutu ulaşan Sharz hizmet noktasındaki cihaz elektrik yüklemeye başlar. 

2.2 Sharz yönlendirilen hizmet noktasına ait  bilgilerin (tahmini dolum süresi, cihazın o anki durumu vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

2.3 Müşteri hizmet noktasındaki şarj cihazlarının kullanımında azami ihtimamı gösterecektir. 

2.4 Müşteri, Uygulama’yı kullanarak gerçekleştirdiği servis alımının bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

2.5 Müşteri servis tutarını SHARZ uygulamasındaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını veya banka kartını kullanarak ödeyebilir (“Online Ödeme Yöntemi”).

2.6 Müşteri bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır.

2.7 Sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılması halinde Müşteri sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir. 

2.8 Müşteri'nin kredi kartı bilgileri SHARZ tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı Wirecard tarafından sağlanmaktadır.

2.9 Müşteri, Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

2.10 Müşteri “Hizmet noktasından” almış olduğu hizmeti hizmet noktasına ödemeyi nakit veya kredi kartı ile yapabilir. Bu alımlarda, alım fiş/faturası Sharz tarafından ve Hizmet noktası tarafından düzenlenir. Bu tür hizmetlerde Sharz, hizmetlere ilişkin uygulama kullanım hizmet bedelini Müşteri’den tahsil edebilir. Müşteri, kredi kartı ve nakit  kullanılarak yapılan ödemenin bir kısmını hizmet noktasına ve bir kısmını Sharz’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.

2.11 Akıllı cep telefonunuzun çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgilerinize üçüncü şahıslar ulaşamaz. Ancak sharz’a bildirimde bulunarak girilen bilgilerin silinmesini talep etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece Sharz ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan Sharz sorumlu tutulamaz. 

2.12 Müşteri, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu hizmet noktalarını, Uygulama içindeki şikâyet bölümünden Sharz’a bildirebilir ve fakat Sharz, hizmet noktalarındaki şahısların davranışlarından hukuki olarak sorumlu tutulamaz. Uygulama, yalnızca Hizmet noktasından hizmetlerin müşteriye teslimini sağlayan veya Müşteri'lere enerji ile hizmet sağlayan bir platformdur. Sharz, Hizmet noktalarına gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan hizmet noktalarının iş ilişkisini kesebilir. 

2.13 Müşteri, Sharz’in ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder. 

2.14 Müşteri, hizmetin tutarı SHARZ tarafından tahsil edilmektedir. Müşteri geçerli bir nedeni olmak üzere hizmetin iptal etmek için Sharz Müşteri Hizmetleri’ne ulaşarak hizmetin iptalini talep edebilir. Hizmet iptal edildiğinde  otomatik olarak iade işlemini gerçekleştirir. 

2.15 Müşteriye, Uygulama üzerinden hizmet noktasında temin ettiği hizmet ile ilgili ücret iadesi ancak; (i)Müşteriye verilen hizmetin tamamlanmadan gesilmesi; (ii) Hizmet noktasında işlemin eksik kalması veya başlamadan kesilmesi; (iii) ; Hizmet noktasındaki hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet noktasının onayının alınmasının durumunda yapılacaktır. İptale konu hizmet ile ilgili hizmet noktasının bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye teslim edilmiş ise iadesi gerekmektedir. 

2.16 Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, SHARZ Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar. 

2.17 Sharz’in sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Sharzı doğrarudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

2.18 Sharz, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. 

2.19 Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak hizmet noktası ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Sharz’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. 

2.20 Müşteri, Uygulama aracılığıyla Sharz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.  

2.21 Müşteri, Uygulama dahilinde bulunan, Sharz ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığı üzerindeki haklarına saldırıda bulunan nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder. 

2.22 Müşteri, Uygulama üzerinden hizmet noktasına ait ürün/hizmeti, Sharz sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle direkt olarak ticari işletmeler ve söz konusu üçüncü kişiler tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşleri’nin Müşteri’ye Uygulama üzerinden sunduğu ürün/hizmetler nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmini ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 

2.23 Sharz, yalnızca Müşteri’den kaynaklanan sebeplerden dolayı ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar ve hizmet noktası tarafından yapılacak hizmet iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 

2.24 Müşteri, Uygulama üzerinde verilen tüm hizmetlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder. 

2.25 Uygulama üzerinden verilen hizmetler, hizmet noktasının o anki teknik yeterlilik mevcudiyetiyle sınırlıdır. Sharz ilgili hizmet noktasında bulunmayan teknik yeterlilikte olması durumunda, teslimini sağlayamayabilir. Hizmetin Uygulamada teşhir edilmesi bunların hizmet noktasının o anda teknik olarak yeterli olup, hizmeti kesin temin edebileceği anlamına gelmeyebilir. 

2.26 Uygulama üzerinden hizmete sunulan hizmet noktasına ait ürün/hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü hizmet noktası ve Sharza  aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Sharz, müşterileri bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmeti sağlayabilir. Uygulama üzerinden hizmet noktasının hizmete sunduğu teknik alt yapının o anki durumu doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Sharz gerekli özeni gösterecektir ancak hizmet noktasının hizmet anındaki eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan  sorumlu değildir.

2.27 Müşteri, Hizmet noktasındaki cihazlara bilerek veya bilmeyerek vermiş olduğu zararlardan sorumlu olup, zararın karşılığını tazmin etmekle mükelleftir.

 

3. SONA ERME

 

3.1 Müşteri, Sharz üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, aşağıdaki yollarla iptal edebilir; 

3.1.1 info@sharz.net  adresine elektronik posta göndererek,

3.1.2 (0850) 811 72 75 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak sonlandırabilir. 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

4.1 Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Kişisel Veriler

Sharz, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, Uygulamaya kayıt esnasında toplayarak işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işler:

4.1.1 Tanımlama bilgileri (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi).

4.1.2 Kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi. 

4.1.3 Kullandığınız mobil aygıttan edinilen konum bilgileri.

4.1.4 Teslimat sonunda hizmet noktasına verilen oylama bilgisi ve yorumlar. 

4.1.5 Uygulama içindeki "Öneri ve Şikayet" bölümünde iletilen yorumlar. 

4.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Sharz, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işler: 

4.2.1 Kimliğinizi doğrulamak (vermiş olduğunuz cep telefonu numarasına doğrulama kodu gönderme vasıtasıyla). 

4.2.2 Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.

4.2.3 Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek.

4.2.4 Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek.

4.2.5 Sharznet’ in , hizmetler ile ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini sağlamak 

4.2.6 Sharz, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan info@sharz.net adresine mail atarak vazgeçebilir. 

4.3 Kişisel Verilerin Aktarılması ve Veri Güvenliği

4.3.1. Verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Türkiye dışında bulunmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesinin onaylanmasıyla beraber üyeler, verilerinin Türkiye dışındaki sunucularda bulundurulmasına açık izin vermiş sayılır. Uygulamaya bizzat belirlemiş olduğunuz şifreyle erişebilirsiniz ve şifreler sistemimizde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulur. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak verilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız fakat veri aktarımı sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir. Verileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır. 

4.3.2 Sharz, yukarıda belirtilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verileri ve/veya trafik verilerini ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan satmaz, kiralamaz, pazarlamaz veya başka bir suretle üçüncü kişilere aktarmaz. 

4.4 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklar

4.4.1 Müşterilerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları aşağıda belirtilmiştir: (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, (iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, (iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek, (vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek, (vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek. 

4.4.2 Kullanıcı, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Sharz’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan GSM numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir GSM numarasının ancak Sharz üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.3 Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi info@sharz.net adresine iletebilirsiniz; talebiniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır. 

4.5. Verilere İlişkin Diğer Hükümler

4.5.1 Sistemimizde tutulan verilerinizin kopyasını, talep etmeniz halinde, gerekli güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra sizinle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi, Uygulama üzerinde güncelleyebileceğiniz gibi müşteri hizmetlerimizi arayarak da güncelleme talebinde bulunabilirsiniz. 

4.5.2 Servisimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmeniz için oturum cookie (çerez)’lerini cihazınızda saklamaktayız. Dilerseniz, bu bilgilerin tutulmasını cihaz ayarlarınızda yapacağınız değişiklikle engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda Sharz Uygulamasının tüm fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz. 

4.5.3. Gizlilik Politikası üzerinde zaman zaman değişiklik yapmak hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda bununla ilgili bilgi tarafınıza verilecektir. 

 

5. DİĞER ŞARTLAR

 

5.1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

5.1.1 Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “Sharz'in telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Sharz’a aittir. Müşteri, Sharz Hizmetleri'ni, Sharz bilgilerini ve Sharz'ın telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri Sharz'ın izni olmaksızın, Sharz’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.1.2 Sharz'ın; Sharz Hizmetleri, Sharz bilgileri, Sharz telif haklarına tabi çalışmaları, Sharz ticari markaları, Sharz ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 

 

5.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Sharz, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

 

5.3. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Sharz, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sharz için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sharz'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Sharz'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 

 

5.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

5.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sharz, Müşteri’nin işbu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Sharz Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

 

5.6. SHARZ’IN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Müşteri, işbu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, Sharz'ın kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Sharz'ı yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. 

 

5.7. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

Tüm ürünlerimiz için; TIKLAYINIZ!